Kielellinen ja kulttuurinen vuorovaikutus kehittymisen mahdollistajana

                                                                            Satakielikuukausitiimi Kielellinen ja kulttuurinen vuorovaikutus kehittymisen mahdollistajana Suomea kuvataan kaksikielisenä maana, jossa on kaksi virallista kieltä, mutta todellisuudessa Suomi on hyvin monikielinen. Suomessa puhutaan