Design: Daniel Malpica

Satakielikuukausi 21.2.–21.3.

satakielilogo2_2016-011
[suomeksi]

in English, Swedish and Spanish below

Vuonna 2015 ensimmäistä kertaa järjestetty Satakielikuukausi on vuosittainen äidinkieltä, monikielisyyttä ja kielellistä rikkautta juhlistava festivaali, jossa tarkastellaan äidinkielen ja kielten merkitystä taiteen, kohtaamisten ja yhdessä tekemisen kautta. Kuukauden aikana kysytään, miltä kieli kuulostaa, näyttää, tuntuu ja maistuu, sekä mikä merkitys kielellä on identiteetin ja turvallisuudentunteen rakentumiselle.

Satakielikuukausi alkaa Kansainvälisestä äidinkielen päivästä (21.2.) ja päättyy Maailman runouden päivään, joka on samalla Rasismin vastainen päivä (21.3.).

Festivaali koostuu mm. runoilloista, kirjailijatapaamisista, työpajoista, installaatioista, äänitaiteesta, luennoista ja keskusteluista. Tapahtumat ovat sijoittuneet pääosin Helsinkiin, mutta ne levittäytyvät yhteistyökumppanuuksien kautta myös valtakunnallisiksi.

Satakielikuukautta koordinoivat Helsingin kulttuurikeskus (erityisesti Caisa) ja Kulttuuria kaikille -palvelu. Pääyhteistyökumppanit ovat Helsingin kulttuurikeskuksen kulttuuritalot ja pääkaupunkiseudun kirjastot.

Vuonna 2017-2018 Satakielikuukausi / Multilingual Month toimii myös muissa Pohjoismaissa. Pohjoismaista yhteistyötä koordinoi Kulttuuria kaikille -palvelu (Monikielisyys ja moninaisuus kulttuurikentän resurssina). Pohjoismaisen monikielisyyskuukauden tapahtumat kootaan omille sivuilleen.

satakielilogo2_2016-011[in English]

Multilingual Month (Satakielikuukausi) is an annual festival that celebrates mother tongues, multilingualism and language diversity. During the festival the importance of mother tongues and languages is examined through the arts, meetings and workshops. What do languages sound like, feel and or taste like, and what is the importance of languages for the construction of an identity or sense of trust/ security. 

Multilingual Month starts on February 21st, International Mother Tongue Day, and ends on March the 21st, World Poetry Day and International Day for the Elimination of Racial Discrimination. The festival program can consist e.g. of poetry readings, meetings with writers, visual arts, workshops, art installations and multimedia events, sound art, lectures and discussions. Most of the events during the Multilingual Month have previously been based in Helsinki, but there have been events also in Turku, Jyväskylä and other locations.

In 2017 actors from other Nordic countries are also invited to celebrate Multilingual Month. Activities from other Nordic countries will be collected to a separate page.

The festival is coordinated by Helsinki Cultural Centre (specially The International Cultural Centre Caisa) with Culture for All Service (Multilingualism and Diversity as a Resource in the Cultural Field).

Programme proposal form for Multilingual Month 2017 (open until 7.1.2017)

satakielilogo2_2016-011[på svenska]

Satakielikuukausi, som ordnades för första gången år 2015, är en årligt återkommande festival som hyllar modersmål, flerspråkighet och språklig mångfald. Under festivalen granskas modersmålets och språkens betydelse genom konst, möten och gemensamt skapande. Hur låter, känns och smakar språk, hur ser språk ut och vilken betydelse har språken för byggandet av en identitet och en trygghetskänsla. 

Satakielikuukausi inleds 21 februari på Internationella modersmålsdagen och slutar 21 mars på Världspoesidagen, som även är Internationella dagen mot rasism. Festivalprogrammet, som omfattar bl.a. diktuppläsning, författarträffar, konst- och  andra workshops, konstinstallationer, ljudkonst, föredrag och samtal. Satakielikuukausi-festivalens evenemang har arrangerats huvudsakligen i Helsingfors men med evenemang också runt hela Finland.

År 2017 expanderade Multilingual Month även till det övriga Norden. Vi välkomnar projekt och organisationer från alla nordiska länder att fira Multilingual Month med oss genom att arrangera egna evenemang i anslutning till flerspråkighet.

Festivalen koordineras av Helsingfors Kulturcentrum (speciellt Caisa) tillsammans med Kultur för alla -tjänsten.

satakielilogo2_2016-011[en español]

En 2015 comenzó la primera edición de Satakielikuukausi (mes del multilingüismo), un festival creado para la celebración de la lengua materna, el multilingüismo y la riqueza del lenguaje, examinando la importancia que esta tiene para la realización de encuentros, el fortalicimiento de la identidad y el trabajo en equipo. Durante dicho mes, la lengua, el arte y la literatura serán piezas clave que contribuyan a la construcción de una sociedad más segura y cosmopolita.

Satakielikuukausi comienza el 21 de febrero durante el “día internacional de la lengua materna” y cierra el 21 de marzo, durante la conmemoración del “día internacional de la poesía” y el “día internacional contra el racismo”. El festival contempla charlas con escritores, instalaciones de arte y ambientes sonoros, recitales experimentales de poesía, conferencias, debates y mucho más. Los eventos se han situado principalmente en Helsinki pero se extienden por las organizaciones a nivel nacional.

El año 2017-2018 invitamos a organizaciones también en otros países nórdicos a celebrar el mes de multilingüismo.

La coordinación de Satakielikuukausi es una colaboración del Centro de Cultura de Helsinki (Helsingin kulttuurikeskus) y Culture for All Service (Multilingualism and Diversity as a Resource in the Cultural Field).