Your events in Satakielikuukausi / Multilingual Month 2019

Uncategorized

Satakielikuukausi / Multilingual Month celebrates and promotes multilingualism yearly between 21.2 and 21.3. Do you host or organize projects or events that you would like to include in the promotion of Satakielikuukausi?

If you want your event to be included in Satakielikuukausi’s communication, you can send the information listed below at the latest on 24.1.2019 to caisa.tuotanto@hel.fi. You can also share ideas or thoughts related to multilingualism with the hashtag #satakielikuukausi.

Satakielikuukausi collects events as an umbrella but every event organizer has to take care of the event promotion themselves. Satakielikuukausi is located in Finland. Multilingual Month can be celebrated everywhere in the world.

Additional information about Satakielikuukausi:

Information for the website of Satakielikuukausi

If you would like your event to be part of Satakielikuukausi communication, send the information asked for below by 24.1.2019 to caisa.tuotanto@hel.fi

Pictures

a picture related to each event

 • A picture that illustrates the content or idea of the event. An illustration or a clear, simple photo that works also in small size. Size and format: png or jpeg, horizontal if possible, size preferably min. 600 x 900 px
 • Please make sure that you have the right to publish the pictures. The event organizer has to take care of copyright issues.
 • the logo of the organiser, if you wish

Text

 1. The title of the event as it will be published, in the languages that are relevant for the specific event.
 2.  A short description text, max 450 characters (per language) of the event or proposal, in relevant languages for the specific event, if possible.
 3. Link to the website, where you have the main event info. The updates should be done on your own site.
 4. Hashtag related to your event and organization if you wish
 5. Information about the entrance fee if there is one
 6. Info about the inscription practice if there is one
 7. Focus group: For whom the event is intended
 8. The languages that are used in the event
 9. Contact info of the person who can give additional information
Advertisements

Välkommen att vara med i Satakielikuukausi 2019!

Uncategorized

Välkommen att vara med i Satakielikuukausi!

Satakielikuukausi (Flerspråkighetsmånaden) firar och främjar flerspråkighet årligen 21.2.-21.3. Har ni evenemang eller projekt som ni gärna skulle ha med i Satakielikuukausis kommunikation?

Ifall ni vill vara med i Satakielikuukausis gemensamma kommunikation, skicka nedan tillfrågad information senast 24.1.2019 till caisa.tuotanto@hel.fi Ni kan även dela idéer eller tankar om flerspråkighet med hashtagen #satakielikuukausi.

Mera information om Satakielikuukausi:

Information till Satakielikuukausis webbplats

Ifall ni vill ha med ert evenemang som en del av Satakielikuukausis kommunikation, skicka nedan tillfrågad information senast 24.1.2019 till caisa.tuotanto@hel.fi

Bilder

en bild som hör till evenemanget

 • En bild som beskriver evenemangets idé eller innehåll. En illustration eller ett tydligt foto som fungerar i litet format. Storlek och format: png eller jpeg, horisontal om möjligt, storlek ungefär 600 x 900 px.
 • organisatörens logo, ifall ni vill

Teksti/Text/Text

 • Evenemangets titel såsom den ska publiceras, förutom på finska eller engelska även på de språk som är relevanta för evenemanget.
 • En kort beskrivning av evenemanget, max 450 tecken (per språk), på de som är relevant för evenemanget.
 • Länk till organisatörens webbplats, där information om evenemanget finns. Satakielikuukausi -sidans information uppdateras inte regelbundet.
 • Tagg (hashtag) relaterad till evenemanget
 • Uppgifter om eventuella inträdesavgifter (berätta även ifall evenemanget är gratis)
 • Information om anmälningsförfaranden ifall sådana finns
 • Målgrupp
 • Evenemangets språk
 • Kontaktuppgifter till den person som ger mera information

tapahtumasi mukaan Satakielikuukauteen 2019 / Your event in Satakielikk 2019

Uncategorized

Tervetuloa tekemään Satakielikuukautta!

Välkommen att vara med i Satakielikuukausi 2019! 
Welcome to celebrate Satakielikuukausi / Multilingual Month 2019!

Satakielikuukausi juhlii ja edistää monikielisyyttä vuosittain 21.2.-21.3. Tehdäänkö teillä tapahtumia tai muita projekteja, joista haluaisit kertoa Satakielikuukauden tiedotuksessa?

Jos haluat mukaan Satakielikuukauden yhteiseen tiedotukseen, voit lähettää alla olevat tiedot 24.1.2019 mennessä osoitteeseen caisa.tuotanto@hel.fi. Voit jakaa monikielisyyteen liittyviä ideoita tai ajatuksia myös tunnisteella #satakielikuukausi.

Satakielikuukauden yhteinen tiedotus kokoaa ainoastaan tapahtumia yhteen ja nostaa sieltä poimintoja. Jokaisen tapahtuman järjestäjän täytyy huolehtia tapahtuman tiedotuksesta ensisijaisesti itse.

Lisätietoja Satakielikuukaudesta:

Tiedot Satakielikuukauden verkkosivulle

Jos haluat tapahtumasi osaksi Satakielikuukauden tiedotusta, lähetä alla pyydetyt tiedot osoitteeseen  caisa.tuotanto@hel.fi 24.1.2019 mennessä.

Kuvat/Pictures

tapahtumaan liittyvä kuva / a picture related to each event

 • Tapahtuman ideaa tai käsiteltävää sisältöä kuvaava kuva – kuvituskuva tai selkeä valokuva, joka toimii myös pienessä koossa. Koko ja tiedostomuoto: png tai jpeg, mieluiten vaaka, noin 600 x 900 px
 • varmistathan, että kuvan saa julkaista. Tapahtumajärjestäjä on vastuussa julkaisuluvista.
 • ohjelmajärjestäjän logo, jos haluatte

Teksti

 1. Otsikko sellaisena kuin se julkaistaan, mieluiten suomen tai englannin lisäksi niillä kielillä, jotka ovat tapahtuman kannalta olennaisia
 2. Lyhyt esittelyteksti ohjelmasta, noin 450 merkkiä, jos mahdollista myös tapahtuman kannalta olennaisilla kielillä.
 3. Linkki organisoijan nettisivuille, jossa tapahtumatiedot päivitetään. Satakielikuukauden sivulla olevaa infoa ei päivitetä säännöllisesti.
 4. Tunniste (hashtag), jolla haluatte, että tapahtumaanne jaetaan tai organisaationne merkitään
 5. Tiedot mahdollisesta pääsymaksusta (myös vapaa pääsy on hyvä tietää)
 6. Tieto ilmoittautumiskäytännöstä jos sellaista on
 7. Kohderyhmä
 8. Tapahtuman käyttökielet
 9. Lisätietoja antavan henkilön yhteystiedot

 

Välkommen att vara med i Satakielikuukausi!

Satakielikuukausi (Flerspråkighetsmånaden) firar och främjar flerspråkighet årligen 21.2.-21.3. Har ni evenemang eller projekt som ni gärna skulle ha med i Satakielikuukausis kommunikation?

Ifall ni vill vara med i Satakielikuukausis gemensamma kommunikation, skicka nedan tillfrågad information senast 24.1.2019 till caisa.tuotanto@hel.fi Ni kan även dela idéer eller tankar om flerspråkighet med hashtagen #satakielikuukausi.

Mera information om Satakielikuukausi:

Information till Satakielikuukausis webbplats

Ifall ni vill ha med ert evenemang som en del av Satakielikuukausis kommunikation, skicka nedan tillfrågad information senast 24.1.2019 till caisa.tuotanto@hel.fi

Bilder

en bild som hör till evenemanget

 • En bild som beskriver evenemangets idé eller innehåll. En illustration eller ett tydligt foto som fungerar i litet format. Storlek och format: png eller jpeg, horisontal om möjligt, storlek ungefär 600 x 900 px.
 • organisatörens logo, ifall ni vill

Teksti/Text/Text

 • Evenemangets titel såsom den ska publiceras, förutom på finska eller engelska även på de språk som är relevanta för evenemanget.
 • En kort beskrivning av evenemanget, max 450 tecken (per språk), på de som är relevant för evenemanget.
 • Länk till organisatörens webbplats, där information om evenemanget finns. Satakielikuukausi -sidans information uppdateras inte regelbundet.
 • Tagg (hashtag) relaterad till evenemanget
 • Uppgifter om eventuella inträdesavgifter (berätta även ifall evenemanget är gratis)
 • Information om anmälningsförfaranden ifall sådana finns
 • Målgrupp
 • Evenemangets språk
 • Kontaktuppgifter till den person som ger mera information

Welcome to celebrate Satakielikuukausi / Multilingual Month

Satakielikuukausi / Multilingual Month celebrates and promotes multilingualism yearly between 21.2 and 21.3. Do you host or organize projects or events that you would like to include in the promotion of Satakielikuukausi?

If you want your event to be included in Satakielikuukausi’s communication, you can send the information listed below at the latest on 24.1.2019 to caisa.tuotanto@hel.fi. You can also share ideas or thoughts related to multilingualism with the hashtag #satakielikuukausi.

Satakielikuukausi collects events as an umbrella but every event organizer has to take care of the event promotion themselves. Satakielikuukausi is located in Finland. Multilingual Month can be celebrated everywhere in the world.

Additional information about Satakielikuukausi:

Information for the website of Satakielikuukausi

If you would like your event to be part of Satakielikuukausi communication, send the information asked for below by 24.1.2019 to caisa.tuotanto@hel.fi

Pictures

a picture related to each event

 • A picture that illustrates the content or idea of the event. An illustration or a clear, simple photo that works also in small size. Size and format: png or jpeg, horizontal if possible, size preferably min. 600 x 900 px
 • Please make sure that you have the right to publish the pictures. The event organizer has to take care of copyright issues.
 • the logo of the organiser, if you wish

Text

 1. The title of the event as it will be published, in the languages that are relevant for the specific event.
 2.  A short description text, max 450 characters (per language) of the event or proposal, in relevant languages for the specific event, if possible.
 3. Link to the website, where you have the main event info. The updates should be done on your own site.
 4. Hashtag related to your event and organization if you wish
 5. Information about the entrance fee if there is one
 6. Info about the inscription practice if there is one
 7. Focus group: For whom the event is intended
 8. The languages that are used in the event
 9. Contact info of the person who can give additional information

 

 

 

 

Satakielikuukausi tulee taas vuonna 2019 – soiko teillä satakieli?

News

Mukaan ohjelmaan 2019
Join the program 2019
Kom med 2019

Satakielikuukausi on vuosittainen monikielisyyttä juhliva jakso kansainvälisen äidinkielen päivän (21.2.) ja maailman runouden päivän (21.3) välillä, jota on vietetty Suomessa jo neljän vuoden ajan (2015-2018). Vuonna 2017 sitä alettiin viettää myös muissa pohjoismaissa nimellä Multilingual Month.

Samalla kun Satakielikuukaudessa juhlitaan oikeutta omiin äidinkieliin, se tuo esille kielirajoja ylittävien kohtaamisten ja yhteisöjen merkitystä. Se haluaa jakaa iloa, jota syntyy yhteisöissä ja ryhmissä, joiden jäsenillä on keskenään erilaisia kieli- ja kulttuuritaitoja. Satakielikuukautena koulut, kirjastot, perheet ja yhteisöt eri Pohjoismaissa järjestävät itse ja ottavat osaa pieniin ja suuriin tapahtumiin. Kukin yhteisö viettää Satakielikuukautta itselleen sopivalla tavalla. Satakielikuukauden ohjelmaan on vuosittain kuulunut mm. keskusteluja, runoiltoja, seminaareja, näyttelyitä ja julkistamistilaisuuksia.

Monikielisyys sinun ympäristössäsi

Miten monikielisyys vaikuttaa sinun ja/tai organisaatiosi toimintaan? Haluatko olla mukana tekemässä Satakielikuukautta 2019 omassa ympäristössäsi?

Monikielisyyskuukauden aihepiiriin luemme tapahtumia, hankkeita ja uutisia, jotka käsittelevät tavalla tai toisella kielellistä moninaisuutta tai jotka toteutetaan Pohjoismaissa monikielisinä.

Satakielikuukauden koordinoivana tahona vuonna 2019 on Kulttuurikeskus Caisa, ja yhteistyössä mukana ovat Monikielinen kirjasto, Helsingin kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala sekä Helsingin varhaiskasvatus ja esiopetuspalvelut, Kulttuuria kaikille -palvelu sekä useita organisaatioita muista Pohjoismaista.

Satakielikuukausi on kaikille avoin tapahtumakokonaisuus, eikä Satakielikuukauden tapahtuman järjestämiseen tarvitse kysyä lupaa. Tapahtumien lisäksi Satakielikuukauden sisällöt voivat olla monikielisyyttä edistäviä toimintatapoja, joista voi kertoa vaikkapa Multilingual Month -blogissa

Ensi vuoden Satakielikuukauteen (21.2.-21.3.2019) etsimme esimerkkejä seuraavista ryhmistä:

 • monikielisyyteen liittyvä tai ei-valtakielellä kirjoitettu julkaisu ja julkistamistilaisuus
 • monikielisyyteen liittyvä seminaari, keskustelu tai koulutus
 • monikielisyyteen liittyvä näyttely lapsille tai aikuisille
 • monikielisyyteen liittyvä menetelmä
 • monikielisyyteen liittyvä yleisölle avoin tapahtuma pääkaupunkiseudun ulkopuolella
 • vuoden Satakieli 2019: voit lähettää ehdotuksen henkilöstä, projektista tai organisaatiosta, jonka toiminta on edistänyt monikielisyyttä raikkaalla tavalla. Satakieli 2019 palkitaan Satakielikuukauden aikana.

Miten mukaan?

Tapahtumajärjestäjäksi: Satakielikuukaudella ei ole ollut omaa rahoitusta, vaan kokonaisuus on toteutettu osallistuvien organisaatioiden ja tekijöiden omalla rahoituksella. Tapahtumilla täytyy olla myös oma tiedotuksensa. Yhteisen tiedotuksen kautta voimme koota kokonaisuutta yhteen ja mahdollisesti linkittää erilaisia monikielisyystoimijoita Suomessa tai muissa Pohjoismaissa.

Oma organisaatio tai projekti esiin: kokoamme linkkilistaa monikielisyyden tai yksittäisten ei-valtakielten parissa organisaatioista eri Pohjoismaista sivustolle Multilingual Month. Organisaatioita voi etsiä kielitageilla tai esimerkiksi maakategorioilla. Monikielisyyteen liittyvästä toiminnasta voi kertoa myös sivuston blogissa.

 

Lisätietoa

Satakielikuukausi Suomessa:

Cátia Suomalainen-Pedrosa, catia.suomalainenpedrosa@hel.fi

Caisan ohjelmahaku Satakielikuukaudelle: http://www.caisa.fi/fi/ajankohtaista/10/0/caisan_open_call

Multilingual Month (Pohjoismainen kokonaisuus):

www.multilingualmonth.org