Kirjallisuuden monikielisyyshaasteille on ratkaisuja

                                                                                                                                              Outi Korhonen Outi Korhonen on taide- ja kulttuurikasvattaja, joka toimii monikielisyyden ja kulttuurisen moninaisuuden edistämiseksi suomalaisella kulttuurikentällä. Hän kirjoittaa, koordinoi projekteja ja toimii myös taiteilijana

Episodi poetici

Viola Parente-Čapková & Antonio Parente Viola Parente-Čapková, FT, Prahan Kaarlen yliopiston dosentti, toimii kirjallisuudentutkijana Turun yliopistossa, tällä hetkellä kansainvälisessä Travelling Texts -projektissa. Hän on kirjoittanut

Kielellinen ja kulttuurinen vuorovaikutus kehittymisen mahdollistajana

                                                                            Satakielikuukausitiimi Kielellinen ja kulttuurinen vuorovaikutus kehittymisen mahdollistajana Suomea kuvataan kaksikielisenä maana, jossa on kaksi virallista kieltä, mutta todellisuudessa Suomi on hyvin monikielinen. Suomessa puhutaan

Pakko lukea

  Ilmi Villacís Kirjoittaja Ilmi Villacís on Lukukeskuksen toiminnanjohtaja, joka pitää kieltä ja lukemista elintärkeänä oman identiteetin muodostumisen kannalta sekä oikopolkuna eri kulttuureihin. Satakielikuukaudessa mukana