Monikielisiä kuvia – Flerspråkiga bilder – Multilingual images

paso.de.cebra.outi.korhonen.web.cropbwKutsu taideopettajille
Kuvien ja tehtäväideoiden vastaanottoaika 21.2.-21.3.
Lähetetyt työt ja tehtäväideat julkaistaan Satakielisivustolla

Monikielisiä kuvia

Miten monikielisyydellä voi leikkiä kuvataiteessa? Satakielikuukausi kutsuu erilaisten ryhmien kuvataideopettajia ja -ohjaajia ideoimaan projekteja, joissa monikielisyys visualisoituu. Tehtävien muoto on vapaa; voitte irrotella tekstikollaaseilla, kalligrafialla, videoilla, sarjakuvalla, animaatioilla, ja kuvataiteesta saa kernaasti lipsua vaikkapa teatterin tai äänitaiteenkin puolelle. Erityisesti kannustamme tarkastelemaan lähiympäristössä piileviä kieliä. Puhuuko naapuri ruotsia tai somalia? Onko ryhmässä kaksikielisiä lapsia? Miksi en osaa puhua saamea? Montako äidinkieltä koulussanne tai ryhmässänne on? Minkä näköisiä kieliä löydän google translatorista? Miltä ne kuulostavat?

Tuloksia toteutuneista projekteista tai ideoita toimivista tehtäväideoista julkaistaan Satakieliblogissa. Videot, ääniteokset tai kuvat ovat myös tervetulleita. Vastuu materiaalin julkaisuluvista on materiaalin lähettäjällä, eli muistakaa kysyä alaikäisten oppilaiden töihin julkaisulupa vanhemmilta.

Mitä projektista saa?

Tässä vaiheessa Satakielikuukausi perustuu mukana olevien ihmisten haluun tukea monikielisyyttä Suomessa ja opetella jakamaan enemmän monikielisyyden tarjoamia mahdollisuuksia ja leikkimään niillä. ”Jos ymmärrät kieltäni, sinun ei tarvitse pelätä minua” on Satakielikuukauden motto. Julkaistuista töistä tai ideoista ei anneta palkintoja, lukuun ottamatta palkitsevaa tunnetta siitä, että kukin voi omalla panoksellaan lisätä osuuden yhdessä tehtävään luovaan työhön moniarvoisen ja monikielisen Suomen rakentamisessa.

Aikataulu

Tehtäväideoita ja toteutettuja töitä otetaan vastaan 21.2.-21.3. 2015. Tehtäväideat julkaistaan tehtävän kehittäjän nimellä tai haluattaessa nimettöminä. Oppilastöitä lähetettäessä kuvien lähettäjä on vastuussa kuvaluvista. 

Yhteystiedot:

Satakielikuukausi@gmail.com

Yhteyshenkilö: taide- ja kulttuurikasvattaja Outi Korhonen.