Monikielisessä Suomessa

Satakielikuukausi kokoaa yhteen erilaisia kieleen ja runouteen liittyviä tapahtumia monikielisessä Suomessa. Tervetuloa mukaan!

Satakielikuukausi unites a set of different events related to language and poetry in multilingual Finland. Welcome!

Satakielikuukausi reune varios eventos relacionados con el lenguaje y la poesía en el contexto multilingüista de Finlandia. Bienvenidos!