Nordic Multilingual Month

(In English below)

Välkommen att medverka i Nordic Multilingual Month

Arbetar din organisation med och för flerspråkighet? Eller har ni bra idéer om att hur man kan främja flerspråkighet? Vi samlar nu program och innehåll till flerspråkighetsmånaden Multilingual Month 2017 (Satakielikuukausi i Finland).

Multilingual Month är en årligt återkommande festival som hyllar modersmål, flerspråkighet och språklig mångfald. Evenemangshelheten har arrangerats sedan 2015 i Finland med namnet Satakielikuukausi. Under festivalen granskas modersmålets och språkens betydelse genom konst, möten och gemensamt skapande. Hur låter, känns och smakar språk, hur ser språk ut och vilken betydelse har språken för byggandet av en identitet och en trygghetskänsla?

Satakielikuukausi inleds den 21 februari på Internationella Modersmålsdagen och avslutas den 21 mars på Världspoesidagen, som även är Internationella dagen mot rasism. Programmet kan omfatta bl.a. diktuppläsning, författarträffar, konst- och andra verkstäder, installationer, ljudkonst, föredrag och samtal.

 

Hur kan man delta?

Programpunkterna i Satakielikuukausi produceras och finansieras av de organisationer och grupper som deltar i flerspråkighetsmånaden. Evenemangen kan bestå av organisationens vanliga aktiviteter, ifall de har en relevant flerspråkighetsaspekt. Genom gemensam kommunikation kan vi bygga nya broar mellan olika aktörer på det tvärkonstnärliga kulturfältet i Norden.

Om ni vill att ert evenemang ska synas på hemsidan för Multilingual month, önskar vi att

  • ert evenemang har relevant flerspråkighetsinnehåll och / eller är flerspråkigt
  • ert evenemang ges synlighet också på era egna nätsidor

Vi behöver veta: Aktivitetens eller evenemangets namn, plats och tid, programansvarig organisation, språk som används, en bild för marknadsföring av aktiviteten och information om aktivitetens relation till flerspråkighet, länken till organisationens nätsida för eventuell uppdatering av information.

Var vänlig och skicka ditt förslag via följande länken, i Finland senast 10.1.2017 o i andra nordiska länder senast 25.1.2017:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9Vd9fpFnF0LnT9PyfoEKIoamDWgxrtmwwEfGnB-PzYUv0kw/viewform?usp=send_form

Frågor: outi.korhonen@cultureforall.fi

Du hittar arkivet med förra årens evenemang i Finland på Satakielikuukausis nätsida: www.satakielikuukausi.wordpress.com

Evenemangshelheten samlas av Kultur för alla, (Multilingualism and Diversity as a Resource in the Cultural Field), men varje programansvarig organisation producerar sina autonomiska aktiviteter.

Tack för att du bidrar till att utveckla våra flerspråkiga nordiska samhällen!

Welcome to contribute to Nordic Multilingual Month 2017

Does your organization work with or for multilingualism or do you organize activities in several languages? Could language diversity be better included in your activities? We collect content for the programme of Nordic Multilingual Month 2017.

Multilingual Month starts on February 21st, International Mother Tongue Day, and ends on March the 21st, World Poetry Day and International Day for the Elimination of Racial Discrimination. It is an annual celebration of mother tongues, multilingualism and language diversity.

The program of Multilingual Month can consist of poetry readings, meetings with writers, lectures and discussions, visual arts, workshops, art installations, multimedia events and sound art. In Finland it has been celebrated as Satakielikuukausi since 2015 with events mostly in Helsinki, but also around Finland. In 2017 we invite organizations and projects also from other Nordic Countries to celebrate Multilingual Month in their own contexts. The content of Nordic Multilingual Month will be published on its own page in January 2017.

How to join

The contents of Multilingual Month are independently produced and financed by each collaborating organization. They can form part of the organization’s normal activities, if multilingualism is a relevant aspect of them.  Through a collaborative communication we can create bridges between different actors in the multidisciplinary field and possibilities to recycle interesting contents.

We are interested in programmes with

  • contents, where multilingualism or non-dominant languages are relevantly present either in the thematics or the language of the activity
  • online presence of the included events also in the organization’s own website

The information we collect from the programmes includes: name and basic content of the event, time and venue, organizer of the event, languages used or treated in the event, a promotion picture of the event, and a link to the organization’s own website where the eventual updates of the event info will be done.  

Please send your proposal through the following link at the latest 25.1.2017:

Programme proposal Multilingual Month 2017

You can send your further questions to outi.korhonen@cultureforall.fi

You can also celebrate Multilingual Month independently in your organization or educational institution, thinking of the aspects of language diversity that are relevant in your activities.

Thanks for contributing to a diverse and multilingual Nordic Region!

The Nordic Multilingual Month is coordinated by the project Multilingualism and Diversity as a Resource in the Cultural Field (Culture for All). The main partners in Helsinki are the venues of Helsinki Cultural Centre and Helsinki Libraries.