17.3.2017 HÄMÄRÄ / TWILIGHT

ha%cc%88ma%cc%88ra%cc%88-poster


17.3.2017
15:00
SKS:n juhlasali
Hallituskatu 1
Helsinki
Vapaa pääsy / Free entrance
Kielet / Languages: englanti, suomi, ruotsi, flaami ja ranska / English, Finnish, Swedish, Flemish and French


HÄMÄRÄ tutkii kielen merkitystä yksilön identiteetin rakentumisen  kannalta. Näkökulma on naisen, Dr. Anna Granqvist, joka on syntynyt Suomessa, kasvanut Yhdysvalloissa ja muuttanut aikuisena Belgiaan. Mitä tapahtuu identiteetillemme ja käsityksellemme itsestämme, kun omaksumme  uuden kielen ja joudumme uuteen kieliympäristöön? Millainen on äidinkielemme vaikutus meihin silloin, kun se jää lähes käyttämättömäksi?

Mahdolliset päivitykset Maria Männistön sivulla: HÄMÄRÄ

[In English] TWILIGHT examines the importance of language in the construction of the individual identity. The point of view is of a woman, Dr. Anna Granqvist, who was born in Finland, raised in the United States and moved to Belgium as an adult. What happens to our identity and our understanding of ourselves, when we adopt a new language and we end up in a new language environment? What impact does our mother tongue have on us when it remains almost unused?
Possible updates on Maria Männistö’s web page: TWILIGHT