Kirjallisuuden satakieli Mika Lietzén

6.3.2015 Kirjallisuuden satakielet -seminaari / Literature in many tongues / Litteratur på flera språk

kirjallisuuden_satakieli_Mika Lietzén (2)

Pe / Fre / Fri 6.3.2015
13:00 -17:00
vapaa pääsy / fritt inträde / free entrance
Turun kaupunginkirjasto (Studio)
Linnankatu 2, Turku 

 

[suomeksi] Kirjallisuuden satakielet
– mitä kieliä suomalainen kirjallisuus osaa?

Millaista on toimia kirjailijana Suomessa, kun kirjoittaa esimerkiksi espanjaksi tai venäjäksi ja iso osa lukijoista asuu muualla?
Iltapäivän aikana kirjailijat ja tutkijat keskustelevat muun muassa siitä, miten kielivalinnat vaikuttavat kirjoittamisen tapaan, kustannusmahdollisuuksiin ja teosten saamaan huomioon. Kirjailijat kertovat suhteestaan kieleen ja lukevat näytteitä teoksistaan.

Keskustelemassa kirjailijat Roxana Crisólogo Correa, Ljudmila Kol ja Inger-Marie Aikio, joka esiintyy muusikko Miro Mantereen kanssa, sekä sarjakuvantekijä Karstein Volle. Keskustelukumppaneina ovat tutkijat Julia Tidigs, Kukku Melkas, Olli Löytty, Ralf Kauranen ja Heidi Grönstrand sekä kirjailija Zinaida Lindén ja sarjakuvantekijä Mika Lietzén.

Järjestäjät: Kirjallisuuden monikielisyys nyky-Suomessa -hanke (Turun yliopisto) ja Turun kaupunginkirjasto
Yhteystiedot: Heidi Grönstrand heigro@utu.fi http://monikielisyys.fi/fi/ajankohtaista/  
Tapahtuman kielet: suomi, englanti, ruotsi ja saame

Kuvareportaasi:
http://www.monikielisyys.fi/fi/ajankohtaista/kuvareportaasi-kirjallisuuden-satakielet-turun-kaupunginkirjastossa/


[English] Literature in many tongues
what languages does Finnish literature know?

What is it like to work as an author in Finland when writing for example in Spanish or Russian and most of the readers live elsewhere?
During the afternoon writers and scholars discuss how language choices affect the habits of writing, opportunities in publishing, and the reception of the works. Authors tell about their relationship to languages and read extracts from their works.

The participants are the authors Roxana Crisólogo Correa, Ljudmila Kol and Inger-Marie Aikio, who performs together with the musician Miro Mantere, and  the comic artist Karstein Volle. They discuss with the researchers Julia Tidigs, Kukku Melkas, Olli Löytty, Ralf Kauranen ja Heidi Grönstrand and the author Zinaida Lindén and comic artist Mika Lietzén.

Time: March 6 2015, 1-5 pm., free of charge
Place: Turku City Library, Linnankatu 2, Turku (Studio)
Organisers:  The research project  Multilingualism in contemporary literature in Finland and Turku City Library
Contact: Heidi Grönstrand heigro@utu.fi http://monikielisyys.fi/en/news/ 
Languages: Finnish, English, Swedish and Sámi

Reportage: http://www.monikielisyys.fi/en/news/reportage-literature-in-many-tongues-at-turku-city-library/


[på svenska] Litteratur på flera språk
– vilka språk kan den finländska litteraturen?

Hur är det att arbeta som författare i Finland då man skriver på exempelvis spanska eller ryska och de flesta läsarna bor någon annanstans?
Under eftermiddagen diskuterar författare och forskare hur språkval påverkar skrivandet, publiceringsmöjligheterna och mottagandet av texterna. Författarna beskriver sin relation till språk och läser ur sina verk.

I samtalen deltar författarna Roxana Crisólogo Correa, Ljudmila Kol och Inger-Marie Aikio, som uppträder tillsammans med musiker Miro Mantere, samt serieskaparen Karstein Volle. Som samtalspartners medverkar forskarna Julia Tidigs, Kukku Melkas, Olli Löytty, Ralf Kauranen och Heidi Grönstrand samt författaren Zinaida Lindén och serietecknaren Mika Lietzén.

Tidpunkt: 6.3.2015, kl. 13-17, fritt inträde
Plats: Studio-salen, Åbo stadsbibliotek, Slottsgatan 2, Åbo
Arrangörer: Forskningsprojektet Litteraturens flerspråkighet i dagens Finland och Åbo stadsbibliotek
Kontakt: Heidi Grönstrand heigro@utu.fi, http://monikielisyys.fi/se/nyheter/
Tillställningens språk: finska, engelska, svenska och samiska

 Bildreportage: http://www.monikielisyys.fi/se/nyheter/bildreportage-litteratur-pa-flera-sprak-pa-abo-stadsbibliotek/ Satakielikuukausi Partners