9.3.2017 Leikin 100 kieltä ja tarinaa / The 100 languages and stories of play

projecthappiness_kuva1484635493743

9.3.2017
12:30 – 16:00
Caisan 2 krs Aula ja kokoushuoneet
Mikonkatu 17 C / Vuorikatu 14
Helsinki

Kielet / Languages: suomi, ruotsi ja saksa / Finnish, Swedish and German
Vapaa pääsy / Free entrance


Kasvatusalan ammattilaisille ja lasten vanhemmille suunnatussa tapahtumassa pääkaupunginseudun eri toimijat esittelevät tuoreimpia materiaaleja, metodeja ja projekteja. Esillä ovat ajankohtaisia toimintoja, joilla edistetään ja tuetaan lasten omaa leikkiä, lasten ja aikuisten välistä leikkiä, tarinan käyttämistä leikin aineksena, kielirajojen ylittämistä leikissä sekä erikielisen lastenkirjallisuuden saavutettavuutta. Esittelypöydiltä löytyvien materiaalien lisäksi luvassa on lyhyet demot.
Tapahtuma on oiva tilaisuus kuulla tämän hetken projekteista sekä verkostoitua alan ihmisiin ja toimijoihin. Tapahtuma on suunnattu pääkaupunkiseudun varhaiskasvatusalan, kulttuuritoimen ja kirjastojen ammattilaisille, alan järjestöille ja opiskelijoille sekä lasten vanhemmille.

Yhteistyössä mm. Kulttuurikeskus Caisa, Helsingin varhaiskasvatusvirasto, Opetusvirasto ja Helsingin kaupunginkirjasto.

Mahdolliset päivitykset Caisan sivulla:
Suomenkieltä liikunnan avulla
Kuvakerrontaa animaation keinoin
Kirjavinkkejä päiväkoti-ikäisille
KOTOKLUBI Kaneli
Satuja “Sock Puppet” applikaatiolla

[In English] Different workers of the capital city region will present the latest materials, methods and projects in an event targeting education professionals and parents. On display there will be activities that promote children’s own play, games between children and adults, the use of story during games, language barriers in playing as well as accessibility to children’s literature in different languages. In addition to the materials found on the presentation table there will also be short demos.
The event is an excellent opportunity to listen to the new projects as well as to get in contact with people and workers in the field. The event is targeting the metropolitan area’s early childhood education, culture departments’ and libraries’ professionals, the organizations and students as well as parents.

It is a collaboration between Cultural Centre Caisa, City of Helsinki’s department of early education and care (Helsingin varhaiskasvatusvirasto) and education department (Opetusvirasto) and Helsinki and Helsinki City Library.

Possible updates on Caisa’s event page:
Learn Finnish by physical exercise
Animated Storytelling
Recommended books for kindergarden
KOTOKLUBI Kaneli
Stories with the “Sock Puppets” -app

 

 

 

 

aikamatkalla-logo    fhlogo_rgb_500px LIV_logo_cmyk logo_oivalluksiavarhaisk opev_ru_4v sydkustens_ordkonstskola-logo-1