18.3.2016 Literature without borders / Litteratur utan gränser

Litteraturutangränser_logo_LWB_Icons(White)-01Wed / Ons 18.3.2016
9:00-18:00
Nordic Culture Point / Kulturkontakt Nord
Kaisaniemenkatu 9, Helsinki
Free entrance / Gratis inträde

[in English] Literature without borders

The increasing multilingualism of the Nordic countries brings new possibilities, but also challenges to the field of literature. The aim of the seminar Literature without borders is to examine the literary field from a multilingual perspective and to find new approaches and solutions to the problems that the writers writing in other languages than the national ones are facing in the field of Nordic literature.

http://www.kulturkontaktnord.org/en/content/literature-without-borders

Nordic Culture Point, TING Hall, Kaisaniemenkatu 9, Helsinki (some of the workshops in the program will take place in the International Cultural Centre Caisa)

The seminar is free of charge. Please register to the seminar before 1.3.2016 at the web page of the seminar. The languages of the seminar are Scandinavian languages and English. The Scandinavian languages will be interpreted into English.

All the facilities are wheelchair accessible, assistant and guide dogs are welcome and there is an accessible toilet. More information on the accessibility at the web page of the seminar.

The seminar is organized by Culture for All Service, The Finnish Critics’ Association, The Finnish Reading Centre, Finnish PEN, The International Cultural Centre Caisa, The Nordic Culture Point and Sivuvalo Project.

[svenska] Litteratur utan gränser

Den ökade flerspråkigheten i Norden medför nya möjligheter, men också utmaningar för det litterära fältet. Syftet med seminariet Litteratur utan gränser är att granska det nordiska litterära fältet från ett mångspråkigt perspektiv och söka konkreta lösningsmodeller för de problem som annanspråkiga författare stöter på det nordiska litterära fältet.

http://www.kulturkontaktnord.org/sv/content/litteratur-utan-gr%C3%A4nser

Seminariet är öppet för alla och gratis, men deltagare ombeds anmäla sig senast 1.3.2016 på seminariets hemsida. Seminariet hålls i TING-salen, Kajsaniemigatan 9, Helsingfors, Finland (en del seminariets workshopar arrangeras i Kulturcentrum Caisas utrymmen).

Alla utrymmen för seminariet är tillgängliga, ledar- och assistenthundar är välkomna och det finns en tillgänglig toalett. Mer information om tillgängligheten hittas på seminariets hemsida.

Seminariet arrangeras av Finlands PEN, Kulturcentrum Caisa, Kultur för alla, Kulturkontakt Nord, Läscentrum, SARV (Finlands kritikerförbund) och projektet Sivuvalo.