15.-16.3.2016 Satakieli tarinankeruumatkalla / Nightingale collecting stories / Näktergal samlar berättelser

Tarinankeruu_pääkuva_kansi satakieli (turkoosi)

15.-16.3.2016
17:00-19:00

[suomeksi] Satakieli tarinankeruumatkalla

Lähtekää mukaan Satakielen tarinankeruumatkalle ja auttakaa sitä kasvattamaan uudet sulat!

Satakieli tarinankeruumatkalla on taideperustainen ja tarinallinen materiaali päiväkotityöskentelyyn. Se tukee lasten paikallisuus-, monikulttuurisuus- ja monisukupolvisuuskasvatusta.

Satakielikuukauden kahden illan työpajakokonaisuudessa tutustutaan taideperustaiseen ja tarinalliseen materiaaliin ”Satakieli tarinankeruumatkalla”. Varhaiskasvatuksen ohjaajille ja opettajille suunnatussa tapahtumassa keskustellaan materiaalin teemoista ja jaetaan kokemuksia paikan, kielen ja kotoutumisen merkityksellisyydestä sekä osallistujat saavat ommellakseen materiaaliin kuuluvan Satakieli-linnun. Materiaali tukee päiväkotien kulttuuriperintökasvatuksellisia tavoitteita.

Työpajat vetää taidepedagogi Hanna Meriläinen. Meriläinen on suunnitellut materiaalin osana työharjoitteluaan Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuralla keväällä 2015. Hän valmistuu kuvataidekasvattajaksi Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulusta kesäkuussa 2016.

Materiaalimaksu 10 euroa/osallistuja.

Tiedostelut ja sitova ilmoittautuminen Hanna Meriläiselle 11.3.2016 mennessä sähköpostitse (hanna.merilainen@aalto.fi). Huomioithan, että työpaja on kaksipäiväinen!

Lataa tästä ja tutustu: Satakieli tarinankeruumatkalla

[in English] Satakieli on a story gathering journey

Join us to collect stories with Nightingale and help it grow up new wings!  Nightingale arrives to kindergarten without feathers. Together with grandparents children help it to gather new feathers filled with stories and to settle down in the area. The material for teachers in kindergartens and schools supports multicultural and multi-generational education based on locality. In the workshop the teachers working with kids aged 3–7 have chance to get to know the material in addition to which we will sew real nightingale together.

The workshop is held by Hanna Meriläinen, an art pedagogue. Meriläinen has designed the material as a part of her internship at the Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura during the spring 2015. She will graduate from Aalto University in the summer.

The material fee for the workshop is 10 euros/participant.

For more information and binding enrollment, please contact Hanna Meriläinen by March 11th through email (hanna.merilainen@aalto.fi). Please do note that the workshop is held on two days!

Read more in Finnish: Satakieli tarinankeruumatkalla

[svenska] Näktergal samlar berättelser

Kom med och hjälp den fjäderlösa näktergalen att samla historier så att den kan växa ut nya vingar! Näktergalen anländer till dagiset utan fjädrar. Tillsammans med mor- och farföräldrar hjälper barnen fågeln att få nya fjädrar med historier och får den att känna sig hemma i trakten. Detta material för dagis och förskolor stödjer fostran för multikulturalism och hembygdskänsla samt ökar förståelsen mellan generationerna. Materialet är riktat till pedagoger som arbetar med barn i 3-7 års ålder. I workshoppen bekantar vi oss med materialet och syr tillsammans en egen näktergal.

Workshoppen hålls av Hanna Meriläinen, en konstpedagog. Meriläinen har gjort materialen som en del av hennes praktik på Suomen Kulttuuriperintokasvatuksen seura sommarn 2015. Hon skall utexamineras från Aalto Universitet i Juni 2016.

Material avgift 10 euro/deltagare.

För mer information och bindande anmälningar, kontakta Hanna Meriläinen senast 11.3.2016 per epost (hanna.merilainen@aalto.fi). Notera att workshoppen hålls under två kvällar!

Läs mer på finska: Satakieli tarinankeruumatkalla