1.3., 3.3., 9.3., 10.3. ja 11.3.2017 Song of the Goddess – liikkeellinen teos naiseudesta

song-of-the-goddess_kanneltalo1.3., 3.3., 9.3. & 10.3.2017
19:00
11.3.2017
16:00
Kanneltalon konserttisali / Kanneltalo concert hall
Klaneettitie 5
Kannelmäen asema / Sitratori, Helsinki
Pääsymaksu / Entrance fee: 16,50 / 10,50 €


Song of the Goddess on visuaalinen kertomus naiseudesta, sen karuudesta, luomisvoimasta ja jatkuvuudesta. Naisten tarinat muistuttavat moniäänisyyden sekä tasa-arvon tärkeydestä. Song of the Goddess on naisen elämästä kollektiivisesti rakentuva teos, liikkeen avulla laulettava hymni olemassaololle, ihmisyydelle ja sen ihmeellisyydelle. Esityksen kielet ovat suomi ja ruotsi.

Mahdolliset päivitykset Kanneltalon sivulla: Song of the Goddess

[På svenska] Song of the Goddess är en visuell berättelse om kvinnlighet, dess hårdhet, skaparkraft och kontinuitet. Kvinnornas berättelser är en påminnelse om vikten av flerstämmighet och jämställdhet. Song of the Goddess är ett kollektivt skapat verk om kvinnans liv, en hymn för tillvaron, mänskligheten och dess under som sjungs genom rörelse. På finska och svenska. 

Uppdateringar: Song of the Goddess

[In English] Song of the Goddess is a visual story about femininity, its barrenness, creative force and continuity. The stories of women are a reminder of the importance of polyphony and equality. Song of the Goddess is a collectively built performance about a woman’s life, a hymn – based on movement – in praise of, humanity and its extraordinary nature. The languages are Finnish and Swedish.

Possible updates on Kanneltalo’s event page: Song of the Goddess