Satakielikuukausi hyllar språklig mångfald

Flerspråkighetsmånaden Satakielikuukausi hyllar modersmålet, flerspråkighet och språklig mångfald. Festivalen, som i år firas för femte gången, inleds på den Internationella modersmålsdagen 21.2 och avslutas på Världspoesidagen och Internationella dagen mot rasism, och den breder ut sig till kulturcentrum, bibliotek, skolor och hem. Flerspråkighetsmånaden utmanar alla att reflektera över modersmålets och språkens betydelse genom konsten, möten och gemensamt görande. Festivalen firas även på andra håll i Norden under namnet Multilingual Month.

År 2019 är FN:s temaår för urfolksspråk och syftet med temaåret är att synliggöra urfolksspråkens situation. Urfolksspråk och barn är även temat för årets flerspråkighetsmånad. Satakielikuukausi vill utmana skolor, bibliotek och andra aktörer på det inhemska kultur och konstfältet att delta i FN:s temaår genom att fästa uppmärksamhet på de samiska språkens situation, arrangera evenemang i anslutning till temat, sprida information på de samiska språken och erbjuda material och evenemang på samiska!

I flerspråkighetsbloggen publiceras texter två gånger per vecka bland annat om de samiska språken och andra urfolksspråk, om barnlitteratur på romska språk samt om somalisk- och kurdiskspråkig litteratur i Norden. Festivalen består även av poesiklubbkvällar, sagostunder, workshops, utställningar och andra evenemang. Programpunkterna närmar sig flerspråkigheten ur olika perspektiv, skapar möjligheter för möten över språkgränsen och diskuterar hur identiteter formas genom språk.  Evenemang i anslutning till festivalen arrangeras runt om i Finland och i övriga Norden.

Flerspråkighetsmånaden koordineras i Helsingfors av det Flerspråkiga biblioteket, Kulturcentrum Caisa, Kultur för alla och Sektorn för fostran och utbildning.

Plock ur flerspråkighetsmånadens program

Följ denna länk för resten av programmet för Satakielikuukausi 2019

  • Kuva: Sakari RöysköVåren 2019. Utställningen Hundra finländska språkliga livshistorier. Helsingfors 16.1–14.2, Tammerfors 19.2–18.3, Uleåborg 19.3–25.4 och Joensuu 2–18.5.2019. Mer info på utställningens sidor.

 

 

 

  • Tapahtumakuva leikin sata kieltä ja tarinaa27.2.2019. Leikin 100 kieltä ja tarinaa (Lekens 100 språk och berättelser). Evenemanget som riktar sig till föräldrar och professionella inom småbarnspedagogik lyfter fram olika sätt att främja och stöda lek över språkgränserna. Mer info på Gamlasgårdens hemsidor.

 

 

 

  • Tapahtumakuva Hauskoja lähiilmiöitä28.2.2019. Hauskoja lähiöilmiöitä (Roliga förortsfenomen). På scenen professionella komiker, amatörer och rapartister. Mer info på Caisas sidor.

 

 

  • Tapahtumakuva Ja tekö kirjoitatte saksaksi?21.3.2019. Dalibor Marković: Ja tekö kirjoitatte saksaksi? –  Dalibor Marković: Und Sie schreiben auf Deutsch? Dalibor Marković förenar poesi med beatbox och söker kopplingen mellan språk och identitet. Mer info på Goethe-institutets hemsida.

 

 

 

  • Tapahtuma kuva Satakieliklubi23.3.2019. Satakieliklubi. Transnationella författare, poeter och musiker skapar tillsammans en tvärkonstnärlig poesiafton där olika konstarter och medier möts. Mer info på Nordhusets hemsida.

 

  • Piirroskuvat: Sunna Kitti oppilaat luokassaPilotprojektet för samisk språkundervisning på distans: Sámegielaid gáiddusoahpahusa pilohttafidnu / Sämikielâi káidusmáttááttâs piiloothaahâ / Sääʹmǩiõli ougglõsõhttvuõđid äuʹǩǩeei mättʼtõõzz pilotthaʹŋǩǩõs. Projektet erbjuder stödmaterial för samisk språkundervisning på grundskolenivå och gymnasienivå. Mer info om det samiska språkundervisningsprojektet här.

Se hela programmet på hemsidan Satakielikuukausi och läs bloggen på festivalens nordiska hemsida Multilingual Month.

#satakielikuukausi #flerspråkighetsmånaden #multilingualmonth #flerspråkighet #urfolksspråk #samiskaspråk

Mer info

Kitari Mayele, kulturproducent, Kulturcentrum Caisa, kitari.mayele@hel.fi, tel. 09 310 37506 / 050 412 0481