Tule mukaan tekemään Satakielikuukautta 2017!

Onko monikielisyys osa organisaatiosi toimintaa? Keräämme sisältöä vuoden 2017 Satakielikuukauteen.

Vuonna 2015 ensimmäistä kertaa järjestetty Satakielikuukausi on vuosittainen äidinkieltä, monikielisyyttä ja kielellistä rikkautta juhlistava jakso, jossa tarkastellaan äidinkielen ja kielten merkitystä taiteen, kohtaamisten ja yhdessä tekemisen kautta. Kuukauden aikana kysytään, miltä kieli kuulostaa, näyttää, tuntuu ja maistuu, sekä mikä merkitys kielellä on identiteetin ja turvallisuudentunteen rakentumiselle.

Satakielikuukausi alkaa Kansainvälisestä äidinkielen päivästä (21.2.) ja päättyy Maailman runouden päivään, joka on samalla Rasismin vastainen päivä (21.3.).

Ohjelma koostuu mm. runoilloista, kirjailijatapaamisista, työpajoista, installaatioista, äänitaiteesta, luennoista ja keskusteluista. Tapahtumat sijoittuvat pääosin Helsinkiin, mutta ne levittäytyvät yhteistyökumppanuuksien kautta myös valtakunnallisiksi ja toivomme mielellään mukaan tekijöitä eri puolilta Suomea. Satakielikuukautta voivat eri organisaatiot ja koulut viettää myös itsenäisesti.

Satakielikuukautta koordinoivat Helsingin kulttuurikeskus (erityisesti Caisa) ja Kulttuuria kaikille -palvelu.

Satakielikuukauden sisällöt ovat yhteistyökumppanien itsenäisesti tuottamia ja rahoittamia. Ne voivat hyvin olla osa organisaation normaalia toimintaa, kunhan monikielisyys on olennaisesti toiminnassa mukana. Yhteisen tiedotuksen kautta eri tahojen monikielisyystoimintaa voi tuoda yhteen ja rakentaa uusia siltoja luonteeltaan monialaiselle kentälle. Vuonna 2017 Satakielikuukautta aletaan laajentaa myös muihin Pohjoismaihin.

Odotamme mukaan tulevilta ohjelmilta

  • hyvää sisältöä, jossa monikielisyys tai ei-valtakielisyys on olennaisesti läsnä joko sisällössä tai toiminnan kielessä
  • omaa verkkosivutiedotusta, johon tapahtuma Satakielikuukauden sivun kautta linkitetään

Tapahtumilta keräämme tiedot tapahtuman nimestä, tapahtuma-ajasta ja paikasta, järjestäjästä, käytettävistä kielistä, tapahtuman tiedotuskuvan, tiedon tapahtuman suhteesta monikielisyyteen sekä linkin organisaation omalle sivulle, jossa tapahtuman mahdolliset päivitykset tehdään.

Voit lähettää ehdotuksesi seuraavan linkin kautta 10.1. 2017 mennessä:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9Vd9fpFnF0LnT9PyfoEKIoamDWgxrtmwwEfGnB-PzYUv0kw/viewform?usp=send_form

Kysymykset: caisa.tuotanto@hel.fi tai outi.korhonen@cultureforall.fi Satakielikuukauden sivulta löytyvät myös edellisten vuosien tapahtuma-arkistot:

Satakielikuukauden tapahtuma-arkisto 2015

Satakielikuukaudein tapahtuma-arkisto 2016
Kiitokset yhteistyöstä monikielisen ja moniarvoisen Pohjolan rakentamisessa!